Rasa Erentaitė

Dirbau psichologinių tyrimų srityje ir svajojau, kaip šią sritį susieti su IT. Nors jau anksčiau domėjausi UX, programos metu pradėjau šių tyrimų praktiką technologinėse kompanijose, be to, parašiau mokslinio tyrimo projekto paraišką apie profesinės lyčių segregacijos mažinimą mokyklose.