Norden vizitas Islandijoje

Iceland workshop norden-cover

Lietuvos mentorystės ir turinio sesijų programa Women Go Tech kartu su Šiaurės Ministrų Taryba Lietuvoje tęsia savo bendradarbiavimą kurti tarptautinį partnerių tinklą, siekiant padidinti moterų įsitraukimą technologijų sektoriuje. Šiam tikslui šių metų pradžioje Islandijoje buvo suorganizuotas dalijimosi žiniomis seminaras, skirtas integruotos technologijų ekosistemos sukūrimui. 

Vizito metu atstovai iš skirtingų verslo, nevyriausybinių organizacijų bei švietimo institucijų susitiko aptarti strategijų padėsiančių įgyvendinti pokyčius ir pasidalinti gerosiomis praktikomis siekiant lyčių lygybės. Islandija – viena iš lyčių lygybės lyderių, turinti stiprų ir tampriai veikiantį organizacijų, kovojančių tu lyčių nelygybe, tinklą. Todėl šis vizitas buvo unikali galimybė sužinoti daugiau apie gerąsias lyčių lygybės praktikas ir pasisemti patirties.

Akivaizdu, kad  Islandija yra priėmusi nemažai pažangių sprendimų, priartinančių visuomenę prie lyčių lygybės užtikrinimo. 

WomenTechIceland ir VERTOnet yra vienos labiausiai aktyvių Islandijos visuomeninių grupių, siekiančių didesnio moterų įsitraukimo į technologijų sektorių. Pagrindinis jų tikslas – padėti moterims besidominčioms karjera technologijose arba jau jose dirbančioms bei padidinti įvairovę ir galimybes IT sektoriuje, mažinant vis dar ryškų lyčių disbalansą šiame sektoriuje. Šalia šių dviejų grupių egzistuoja ir kitos iniciatyvos – vyriausybinės, akademinės, privačios bei viešosios – kurios taip pat dirba siekdamos sumažinti barjerą moterims siekti sėkmingos karjeros technologijų sektoriuje. 

Islandijos vizitas buvo kupinas prasmingų diskusijų ir pokalbių iš kurių apibendrintai galima išskirti šias penkias pagrindines temas:

Susidomėjimo tiksliaisiais mokslais vystymas ankstyvame amžiuje

Vaikų supažindinimas su tiksliaisiais mokslais žemesnėse klasėse gali teigiamai veikti tiek mergaičių, tiek berniukų norą rinktis šiuos mokslus ateityje. Nors galimybių, kaip būtų galima įvesti daugiau tiksliųjų mokslų į dabartines mokymo programas, yra tikrai nemažai, vis tik būtinybė keisti pačias mokymo programas tampa akivaizdi. Vis dar egzistuoja plačiai paplitusi praktika, kuomet mokymosi programos yra kuriamos žmonių be technologinio išsilavinimo ar patirties technologijų sektoriuje. Vis tik praktiškai neįmanoma sukurti tokias mokymosi programas, kurios formuotų įgūdžius ir suteiktų žinias reikalingas moksleiviams ateityje, jeigu rengiant šias programas nedalyvaus technologijų ekspertai. Reaguodama į šią problemą, Islandijos švietimo, mokslo ir kultūros ministerija išleido oficialią rekomendaciją skatinančią įtraukti kiek įmanoma įvairesnių grupių žmones, kuriant mokymosi programas. 

Nesąmoningas šališkumas yra itin svarbus priimant sprendimus

Nemaža dalis problemų, susijusių su lyčių lygybe, iškyla darbuotojų atrankų metu. Vidinis nusistatymas (angl. internal bias) yra nesąmoningas įsitikinimas apie tam tikrą žmonių grupę, ir, kadangi žmogus paprastai net nežino, kad jis egzistuoja, tai tampa labai sunku atpažinti ir įvardinti. Vis tik yra nemažai būdų kaip būtų galima pagerinti šį procesą ir sumažinti vidinių nusistatymų įtaką. Pavyzdžiui, kompanijos gali įvesti savo vidines taisykles, kurios numatytų, kad  jų darbuotojai, ypač dirbantys žmogiškųjų išteklių skyriuje, turi atlikti vidinių asociacijų testą, kuris padėtų jiems geriau pažinti savo nusistatymus įvairių visuomenės grupių atžvilgiu. Be šios priemonės yra ir kitų būdų mažinančių vidinį nusiteikimą. Vienas jų – lyties, rasės bei vardo atskleidimas tik vėlesniuose darbuotojų atrankos etapuose. Svarbu suvokti, kad vienaip ar kitaip mes visi esame šališki – tokia yra žmogaus prigimtis, ir vienintelis būdas sumažinti šališkumo poveikį yra tapti sąmoningais ir suprasti, kad jie egzistuoja ir veikia mūsų sprendimų priėmimą. 

Karjeros vystymo galimybių sukūrimas 

Komandų vadovai savo rankose turi nemažai įtakos sukurti tokią darbinę aplinką, kurioje moterys sėkmingai kiltų karjeros laiptais. Reguliarius grįžtamasis ryšys, aiškiai nubrėžtas ir aptartas karjeros kelias – visos šios priemonės padeda gerinti lyčių pasiskirstymą kompanijose ir neretai jos tiesiogiai priklauso nuo vadovo. 

Sektini pavyzdžiai yra labai svarbūs siekiant lyčių įvairovės

Matomų moterų pavyzdžių ir mentorių  trūkumas sukuria barjerą moterims žengiant į technologijas. Natūralu, kad įkvepiantys pavyzdžiai skatina moteris įsitraukti į technologijas ir siekti jose karjeros. Tai tik dar kartą įrodo tokių programų kaip Women Go Tech reikalingumą, kuomet moterys lyderės bei mentorės tampa labiau matomos ir sukuria siektiną pavyzdį, su kuriuo nori tapatintis vis didesnė dalis moterų. 

Vyrų ir moterų atlyginimų skirtumas yra kompleksinė problema

Nors Islandija buvo pirmoji šalis priėmusi įstatymą draudžiantį mokėti mažesnį atlyginimą moterims, yra tam tikrų nuogąstavimų, kad kompanijos gali rasti būdų kaip apeiti šį įstatymą. Remiantis įstatymu, akredituotos sertifikavimo institucijos patvirtina, ar įmonėje yra vienodo apmokėjimo sistema. Vis dėl to, šios institucijos priima sprendimą remiantis iš įmonių gauta informacija, kuri ne visuomet gali būti tiksli. Akivaizdu, kad šis procesas nėra pilnai apsaugotas nuo duomenų falsifikavimo galimybės ir ateityje turėtų būti padaryti tam tikri įstatymo pakeitimai užkertantys tam kelią. 

 

Lyčių nelygybės trūkumas turi savo kainą, kurią kiekvienais metais patiria įvairios organizacijos ir šalys pasauliniu lygiu. Džiaugiamės, kad vis daugiau ir daugiau organizacijų pripažįsta, kad lyčių atskirties mažinimas turi būti jų prioritetas. Ir nors vis dar turime padaryti daug siekiant lyčių lygybės – esame pasiryžę ieškoti galimybių ir kurti stiprius ryšius su palaikančiomis organizacijomis. Tikime, kad prisidėdami prie moterų įsitraukimo technologijose iniciatyvų, mes galime prisidėti prie pozityvaus pokyčio tiek technologijų sektoriuje, tiek dabartinės darbo rinkos situacijos. 

Šiaurės Ministrų Taryba Lietuvoje kartu su mentorystės ir turinio sesijų programa Women Go Tech vykdo projektą „Integruotos technologijų ekosistemos vystymas Šiaurės ir Baltijos regionuose“, skatinantį moterų dalyvavimą technologijų sektoriuje. Vienas iš pagrindinių projekto tikslų –  tarptautinio partnerių tinklo sukūrimas, kuris skatintų diskusiją ir dalijimąsi gerosiomis praktikomis bei padėtų augti iniciatyvoms, dirbančioms su moterų įsitraukimu technologijų sektoriuje. Daugiau informacijos.