Norden vizitai Latvijoje ir Estijoje

Norden-Follow-up-Knowledge-Sharing-Workshops-in-Riga-and-Latvia

Norint įveikti lyčių įvairovės iššūkius technologijų sektoriuje, reikia sutelkti išteklius ir dalytis gerąja praktika tarp įvairių suinteresuotųjų šalių ir organizacijų. Nors skirtingose šalyse yra daugybė stiprių ir gerą įdirbį turinčių socialinių iniciatyvų, skirtų spręsti lyčių įvairovės trūkumo problemą, visoms joms reikia mokytis ir dalytis savo žiniomis, patirtimi ir išmoktomis pamokomis, kad būtų pasiekta esminė sinergija, vedanti visuomenę į konstruktyvius pokyčius.

Bendradarbiavimas yra kritinis veiksnys, nes daugelis lyčių lygybės klausimų nėra unikalūs, ir daugelis šalių bando išspręsti tas pačias problemas tuo pačiu metu. Dėl šių priežasčių Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje kartu su Lietuvos mentorystės ir turinio sesijų programa „Women Go Tech“ pradėjo projektą, skatinantį moteris dalyvauti technologijų sektoriuje. Siekdamas sukurti pasaulinį partnerystės tinklą, šis projektas palengvina taip reikalingą diskusiją apie geriausios praktikos pavyzdžius ir patirtį, siekiant padėti tokioms iniciatyvoms augti, bendradarbiauti ir plėsti savo veiklą Baltijos ir Šiaurės šalių regione.

 

Šiais metais „Women Go Tech“ surengė du vizitus su vietos partneriais Latvijoje ir Estijoje. Šių renginių tikslas buvo pasidalyti gerąja patirtimi, susitikus su įvairiomis suinteresuotomis grupėmis iš verslo, vyriausybinių bei nevyriausybinių organizacijų ir švietimo institucijų. Projekto iniciatoriai – Šiaurės ministrų tarybos biuras Lietuvoje ir „Women Go Tech“ – tvirtai tiki, kad sutelkus žmones iš skirtingų sluoksnių ir verslo sektorių neišvengiamai įvyks apčiuopiami politikos pokyčiai ir lyčių atotrūkis bus mažinamas.

Rygos vizito metu „Women Go Tech“ komanda, bendradarbiaudama su „Riga Tech Girls“ – pirmąja Latvijos bendruomene, edukuojančia ir įkvepiančia merginas ir moteris siekti karjeros technologijose, surengė seminarą. Diskusijoje dalyvavo daug suinteresuotų grupių, įskaitant tokias įmones kaip „Accenture“, „Cognizant“, „Microsoft Latvia“, „Deloitte“, kartu su Didžiosios Britanijos ambasada Rygoje ir Šiaurės ministrų tarybos biurą Latvijoje. Šis dalijimosi žiniomis seminaras, skirtas integruotos technologijų ekosistemos plėtrai, buvo užbaigtas sudarant veiksmų planą remiantis geriausia praktika ir priemonėmis lyčių lygybės problemoms spręsti. Tarp kitų diskusijoje iškilusių problemų buvo sėkmingų moterų karjeros pavyzdžių technologijų srityje ir žinių apie technologijų sektorių bendrai trūkumas. Akivaizdu, kad yra didžiulis poreikis edukuoti visuomenę apie skirtingas darbo galimybes technologijų sektoriuje ir daugiau kalbėti apie geruosius pavyzdžius bei sėkmės istorijas.

Vizitas Taline atkreipė dėmesį į tam tikras kultūrines normas ir stereotipus, kurie vis dar yra gana gajūs visuomenėje. Moterų neužtikrintumas siekti karjeros technologijų srityje arba vis dar pasitaikantis kai kurių personalo atrankų specialistų vertinimas, kad vyrai yra labiau kompetetingi technologijose, lyginant  su moterimis – tai tik keli pavyzdžiai vis pasikartojančių lyčių lygybės temų, kurioms žūtbūt reikia mūsų dėmesio. Diskusija, kurioje dalyvavo verslo ir žmogaus teisių sektorių dalyviai bei studentės, buvo baigta mintimi, kad šias problemas reikia spręsti ne tik pavieniui, bet ir organizaciniu lygmeniu. Svarbiausia, kad šis visuomenės pokytis turi įvykti ankstyvame amžiuje, kai vaikai tik pradeda įgyti išsilavinimą.

Lyčių įvairovės nebuvimas kiekvienais metais kainuoja organizacijoms ir šalims visame pasaulyje. Laimei, vis daugiau institucijų pripažįsta, kad lyčių atotrūkio mažinimas darbo rinkoje turi būti svarbiausias jų darbotvarkės prioritetas. Tačiau dar reikia daug nuveikti šioje srityje, ir mes esame pasiryžę plėtoti galimybes bei užmegzti stipresnius ryšius su kitomis organizacijomis, kad lyčių atotrūkis mažėtų. Tikime, kad plėtodami socialines iniciatyvas, kuriomis siekiama sumažinti lyčių atotrūkį,  galime pastebėti teigiamų poslinkių tiek technologijų sektoriuje, tiek bendroje darbo rinkoje.